Uit een onderzoek van Motivaction dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse burgers voorstander is van het digitaliseren van overheidsinformatie en overheidsdiensten. Slechts 1 op de 10 Nederlanders is tegenstander van het idee. Een belangrijke voorwaarde is voor de voorstanders wel dat de privacy gewaarborgd blijft.

In het onderzoek werden ruim duizend Nederlanders ondervraagd over hun standpunt en eventuele zorgen bij het digitaliseren van informatie. Vooral op het punt van privacy blijkt het digitaliseren van informatie en diensten erg gevoelig te liggen en de meeste burgers willen voorkomen dat de overheid gedigitaliseerde gegevens deelt met andere instanties.

Hoewel veel burgers positief staan ten opzichte van het digitaliseren van overheidsinformatie, blijkt het merendeel nog geen gebruik te maken van overheidsdiensten die op dit moment al digitaal worden aangeboden. Alleen de website van de Belastingdienst wordt door meer dan de helft van de respondenten gebruikt, terwijl websites van bijvoorbeeld het UWV, Mijn DUO en Mijn SVB op dit moment nog zeer weinig worden gebruikt.

Alle Nederlanders zijn volgens Motivaction op dit moment in drie groepen in te delen. De eerste groep prefereert traditionele communicatiemiddelen en zij hebben geen behoefte aan digitalisering. Het is een groep die bij volledige digitalisatie in veel gevallen zal moeten worden begeleid om te leren om te gaan met het nieuwe aanbod. De tweede groep mensen is vrij onverschillig en zij maken over het algemeen al veel gebruik van het internet en zullen zich waarschijnlijk zonder moeite kunnen aanpassen. De derde groep betreft de voorstanders van de digitalisatie. Zij zien de voordelen van digitalisatie in, maar ze willen daarbij wel dat privacy wordt gewaarborgd.

Wat uit de resultaten duidelijk blijkt is dat het digitaliseren van informatie geleidelijk zal moeten gebeuren en er moeten geen overhaaste beslissingen worden gemaakt. Er zal ondersteuning moeten komen voor een groep mensen die begeleid moet worden bij het opvragen en verwerken van digitale gegevens en daarnaast zal ook de groep mensen bezorgd zijn over de privacy gerustgesteld moeten worden.