De Nederlandse overheid heeft besloten om de aanvraag voor het top level domein .overheidnl in te trekken. De aanleiding hiervoor is een onderzoek van Novay dat uitwijst dat de kosten van het nieuwe top level domein niet opwegen tegen de voordelen die het zou leveren.

overheidnl

Het nieuwe top level domein van de overheid zou een gesloten top level domein moeten worden waarbij alleen de overheid gebruik kon maken van de extensie .overheidnl. Doordat commerciële organisaties geen gebruik zouden kunnen maken van het domein zou de overheid echter ook alle kosten voor het opzetten en het in stand houden van het domein op zich moeten nemen.

Dit zou miljoenen euro’s kunnen kosten en daarnaast zou het domein .overheidnl weinig voordelen bieden boven alternatieven als .overheid.nl waarvoor geen nieuw top level domein benodigd is. De veiligheid zou niet worden verbeterd en daarnaast zou ook de herkenbaarheid met een apart top level domein niet veel worden verbeterd.