De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen werken op dit moment aan de implementatie van een gezamenlijk ICT-fundament. Hierdoor zullen ze in de toekomst eenvoudiger en beter kunnen samenwerken. Op lange termijn zouden veel kosten bespaard kunnen worden door gebruik te maken van hetzelfde fundament.

Burgemeester Koos Karssen (Maassluis), wethouder Arie Wijten (Schiedam) en wethouder Ruud de Vries (Vlaardingen).

Burgemeester Koos Karssen (Maassluis), wethouder Arie Wijten (Schiedam) en wethouder Ruud de Vries (Vlaardingen).

De gemeenten hadden al enige tijd het idee om meer samen te werken, maar ze beseften wel dat daarvoor eerst een goed ICT-fundament aanwezig moest zijn. Er is daarom afgelopen maand een overeenkomst getekend waarin staat dat ze meer zullen gaan samenwerken op ICT-gebied en de zaken op dat gebied beter op elkaar zullen afstemmen.

Volgens wethouder Ruud de Vries betekent de samenwerking op het gebied van ICT niet dat de gemeenten op korte termijn zullen fuseren. Hij geeft aan dat de gemeenten op dit moment al op meerdere gebieden samenwerken en dat deze samenwerking door een gezamenlijk ICT-fundament alleen maar beter zal worden.