Sinds zowel RTL Nieuws als KRO Brandpunt hebben gemeld dat er in Nederland grootschalig fraude plaatsvindt door Bulgaren en andere Oost-Europeanen is er veel aandacht voor het onderwerp. Een oplossing is er nog niet, maar de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken denkt dat het opstellen van risicoprofielen een groot deel van het probleem kan verhelpen.

risicowijzer

Bij de fraude die wordt toegepast door de Oost-Europeanen worden inwoners uit die landen met een nep huurcontract ingeschreven in een gemeente en vervolgens worden op dat adres toeslagen aangevraagd. Hoewel de ingeschreven mensen helemaal niet in Nederland wonen is er geen haan die ernaar kraait, omdat controle te duur is en dus niet wordt uitgevoerd.

Het is daarom volgens de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken belangrijk dat er meer wordt gecontroleerd. Door te controleren op risicogroepen kunnen de kosten worden beperkt en kan fraude in veel gevallen worden opgespoord. De digitale processen moeten in geval van fraude aangeven wanneer het onwaarschijnlijk is dat iemand in een bepaalde gemeente wordt ingeschreven en vervolgens kan er worden bekeken of de desbetreffende persoon daadwerkelijk op het geregistreerde adres woont.