De overheid hanteert sinds de kredietcrisis strenge regelgeving voor de consumptief-kredietmarkt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt  scherp toezicht hierover. Dit in tegenstelling tot het nieuwe leenstelsel voor studenten. Dit stelsel verleidt hen om teveel te lenen. De overheid houdt zich dus niet aan de wet- en regelgeving die ze wel aan de markt oplegt.

Studenten worden niet gewaarschuwd

De aangescherpte regelgeving voor het geven van leningen is bedoeld om overcreditering tegen te gaan en om de kwaliteit van het advies aan mensen te verhogen. Daarom is het heel vreemd dat het stelsel van nieuwe studiefinanciering studenten aanzet tot soms onnodige leningen. Het verleidt hen om een hoger bedrag te lenen dan nodig is voor hun studie. Studenten mogen er maximaal 35 jaar over doen om de lening af te betalen. Op dit moment is de rente heel laag, maar naarmate je er langer over doet worden de kredietkosten onvermijdelijk hoger.

Minder hypotheek bij studieschuld

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je uitrekenen wat de totale kredietkosten zijn bij het aflossen van de lening in 10, 15, 20 en 35 jaar. Op de website van DUO staat ook andere belangrijke informatie. Via een studiebegroting kun je berekenen hoeveel je moet lenen. Er ontbreekt hierbij echter een inkomens- en lastentoets. En de waarschuwing dat lenen geld kost. Ook is de vraag of DUO contact gaat leggen met oud-studenten om ze te stimuleren eerder af te lossen. Als studenten na hun studie een hypotheek willen afsluiten, kunnen ze op problemen stuiten. Als blijkt dat ze nog studieschulden uit hebben staan kunnen ze minder lenen voor hun woning. Hierover zou de overheid beter moeten informeren.

Mensen beschermen tegenover kreditering

In de markt van het consumptief krediet worden mensen veel meer gewaarschuwd. Er wordt ook een kredietmaximum-berekend. En mensen krijgen advies naar aanleiding van hun persoonlijke en financiële situatie. Ook zijn organisaties verplicht een toetsing te doen bij het kredietregistratiebureau (BKR). Hier wordt een overzicht bijgehouden van uitstaande leningen. BKR draagt zo bij aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem. Het beschermt consumenten tegenover creditering.

Studenten lenen maximaal omdat het “kan”

Het Nibud hield een onderzoek onder studenten en hun leengedrag. Hieruit blijkt dat een derde deel van de studenten leent om geld te sparen. Ook willen ze het geld gebruiken voor andere zaken zoals voor de inrichting of aankoop van een appartement. Een fors aantal studenten geeft aan dat ze best minder kunnen lenen. En een derde deel leent tot het maximale bedrag omdat dit nu eenmaal kan. Goedkoop geld en een heel lange terugbetaaltijd brengt jonge mensen in de verleiding meer en langer te lenen dan verstandig is. Ruim een op de vijf oud-studenten heeft een betalingsachterstand.

Ddisplay - studenten

 

Het is fijn dat het voor studenten mogelijk is een goedkope studielening af te sluiten. Gezien de huidige ontwikkeling van betalingsachterstanden, is het wel belangrijk te zorgen voor een goede informatievoorziening en begeleiding. Zo zou de overheid een kredietwaarschuwing kunnen hanteren. Ook zou ze studenten moeten stimuleren sneller af te lossen.