Archive for: instanties

Digitalisering samenleving en overheid moet geleidelijk

Digitalisering samenleving en overheid moet geleidelijk

Uit een onderzoek van Motivaction dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse […]