Kinderen gedragen zich online meestal verantwoordelijk. Ze houden rekening met privacy van anderen bij gebruik van sociale media. Maar een derde van de kinderen vindt fact checking van berichten niet zo belangrijk. Dit blijkt uit een onderzoek van Mediawijzer.net.

Kinderen hebben zeker moreel besef

Zesduizend kinderen uit groep 7 en 8 kregen diverse vragen voorgeschoteld. Aan de hand van verschillende dilemma’s werd hen gevraagd welke keuzes ze zouden maken. Het ging hierbij om thema’s als commercie, privacy, blaming en shaming en fact checking. Hierdoor ontstond inzicht in het online gedrag van kinderen en in hun normen en waarden op sociale media. Uit de resultaten bleek dat kinderen zich over het algemeen online respectvol gedragen. Ze hebben zeker moreel besef, zo blijkt uit het onderzoek. Zo willen kinderen eerlijk zijn over gesponsorde producten in vlogs. Ook vinden ze het normaal vooraf toestemming te vragen voordat ze een filmpje van een ander online zetten.

Shocking berichten worden vaak niet gecheckt

Op het gebied van factchecking is nog wel verbetering nodig. Kinderen kregen een vraag over wat ze zouden doen als ze een shocking bericht aantreffen in hun tijdlijn. Zoals over een leraar die een relatie zou hebben met een leerling. Meer dan een derde van de kinderen vindt het niet nodig een bericht te controleren voordat ze het delen op sociale media. Ze doen dit onder meer omdat ze vinden dat je de meeste berichten nu eenmaal niet zo serieus moet nemen. Of omdat ze niet zo goed weten hoe ze dit zouden moeten checken.  Een aantal kinderen vindt ook dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het bericht.

Vooral meisjes zouden shocking berichten minder checken. Jongens hebben de neiging dingen beter uit te zoeken. Zeker wanneer ze de persoon om wie het gaat kennen. De helft van de kinderen zou een vaag bericht wel met anderen willen delen. Ze willen graag weten wat anderen ervan denken.  Dan wordt  ook vanzelf duidelijk of het bericht waar is of niet.

Daarom bevelen de onderzoekers aan om als ouder en onderwijzer met kinderen in gesprek te gaan en hen duidelijk te maken dat het belangrijk is om berichten wel te checken. Hulp hoe je waar van onwaar kunt onderscheiden is daarbij nodig. Waaruit blijkt dat een bericht niet klopt? Door uitleg en goede voorbeelden te geven leren kinderen gaandeweg hier beter mee om te gaan en kunnen ze uitgroeien tot verantwoordelijke mediagebruikers.