Steeds meer burgers maken gebruik van de nieuwe sociale media om in contact te komen met de politie. Waar het in contact komen met wijkagenten in het verleden nog wel eens moeilijk kon zijn, is het vandaag de dag dankzij diensten als Twitter een stuk eenvoudiger.

twitterende-wijkagent

De sociale media wordt door de politie onder andere gebruikt om informatie en opsporingstweets te verzenden. De informatie komt via Twitter direct terecht bij burgers die ook gebruik maken van het medium en het valt daarbij op dat burgers regelmatig een respons geven op de tweets van de politie.

Op dit moment maakt ongeveer een derde van de wijkagenten gebruik van Twitter en ook politie-eenheden die onder het landelijke politiekorps vallen hebben de beschikking over een eigen Twitter-account waarmee op eenvoudige wijze met burgers kan worden gecommuniceerd.

De politie laat weten tevreden te zijn over de communicatie met burgers via nieuwe sociale media. De drempel om met de politie te communiceren is dankzij de sociale media kleiner geworden en daardoor reageren mensen vaker op vragen en meldingen die door de politie gemaakt worden.